E`lon Joylash
Salomatlik insonning birinchi va eng muhim ehtiyoji bo'lib, uning mehnat qobiliyatini belgilaydi va shaxsning barkamol rivojlanishini ta'minlaydi. Bu atrofdagi jamiyatni bilish va inson baxtining eng muhim shartidir. Salomatlik inson omilining muhim tarkibiy qismidir.