E`lon Joylash

Kimda chiqib yiring oqsa, bu yutuq. Va yana boylik.

— kimki tushida yuzida ko’p xusnbuzar ko’rsa. fosiq ishlarining ko’pligiga ishora. Yuzdagi yiringlab turgan xusnbuzar yorilib ketishini korish omadga ishora. Ayol yuziga xusnbuzar toshgan erkakni ko’rsa, buzuq bir odamga ro’para keladi.